DOTYKOVA POKLADNA

Pokladna je potřeba nejen v dopravě na evidenci vydaných zásilek, ale je potřeba i na evidenci plateb a dalších nákladů a příjmů spojených s provozem dopravních prostředků, díky Dotykové pokladně je možno evidovat všechny tyto aspekty v reálném čase. Možnost pravidelných inventur a řízení skladových karet, je výhoda, každého pokladního systému.

Registrační pokladny, jsou dnes již velice zastaralým způsobem evidence tržeb, dnešní moderní doba vyžaduje moderní dotykové pokladny, které fungují na tabletech nebo dotykových počítačích.